A kiállítás tárgyai, dokumentumai lelőhelyük feltüntetésével, a tematikai, kronológiai csoportosítás sorrendjében

 

1. tabló

 

Károlyi Sándor gróf (1831–1906), Barabás Miklós festménye [Magyar Országos Levéltár -  M.O.L. P. 1512. 9. csomó 123. lap]

 

A nagykárolyi Károlyi család nemesi címere

[Magyar Országos Levéltár, Károlyi Levéltár]

 

Károlyi István gróf (1797–1881), az apa, életének alkonyán [Magyar Országos Levéltár P.1512. 9. csomó 178. kép]

 

Az édesanya: Esterházy Franciska grófnő (1810–1844) [Magyar Országos Levéltár - P. 1512. Károlyi család vegyes iratai  9. csomó 173. lap]

 

Keresztelőlevél másolata. Kiadva 1890-ben. [Magyar Országos Levéltár - P. 395. családtagokkal kapcsolatos iratok. 1. fiók. II. csomó - Károlyi István leszármazóinak anyakönyvi kivonatai, 1797-1936)1. f. II. csomó 85. lap]

 

Károlyi Sándor fiatalkori képe. Magaskerekű, könnyű kocsin hajt (Károlyi Sándor gigjén című kép  Károlyi Mihály Önéletrajzában)

 

Fót látképe és részletei. Zombory Gusztáv litográfiája [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok lt.sz. 56.1009]

 

A fóti Károlyi-kastély (építője: Heinrich Koch, 1832–36). Az Ybl Miklós által tervezett átépítés alaprajza [Budapest Főváros Levéltára XV. 17. f. 331.10/4. Fót, Károlyi-kastély, 1845–49 (terv-változat) akvarellel színezett földszinti alaprajz]

 

A nagykárolyi Károlyi család leszármazása

Eredeti tárgy: M.O.L. Nagykárolyi gr. Károlyi család leszármazása - díszes fakerettel, papír, nyomtatott

 

 

2. tabló

 

Than Mórtól valamelyik színezett rajz:

- 1848–49-es Károlyi huszártisztek (Almássy Dénes) - 13/1929. rajz

- Almássy Dénes - csoportkép (48-as Károlyi huszártisztek) - 9/1947. rajz

 

Károlyi Ede gróf (1821–1879) [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok] P. 1512. 9. csomó 175. lap (35 x 25 cm)

vagy Károlyi Ede (Marastoni József, 1834–1895)MTKCs. 9874.

 

Károlyi Ede kardbojtja 1848/49-ből. Díszes dobozban.

bojt: 45 cm; doboz: 10 x 15 x 3 cm Ép

Petőfi Irodalmi Múzeum 2002. 12. 1-2.

 

Károlyi Sándor 1890-ben kiállított igazolása az 1848-49. évi huszárszolgálatáról [Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. cs. 274. lap 1890. évi viaszpecsétes igazolvány Károlyi Sándornak az 1848–49-es szabadságharcban huszárkapitányként való szolgálatáról]

 

Le Play, Frédéric (1806–1882) eredetileg mérnöknek készült, de szociológusként működött.

Főbb művei:

Les ouvriers européens (Az európai munkásság, 1855)

La réform sociale en France (A társadalom reformja, 1864)

L'organisation du travail (A munkásviszonyok reformja, 1870) A mű címlapja (Szabó Ervin Könyvtárból)

 

A La Réform sociale című folyóirat alapítója

A folyóirat címlapja (Szabó Ervin Könyvtárból)

 

A példakép Széchenyi István gróf (1791–1860), Barabás Miklós festménye [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok]

 

 

1. tárló

A Károlyiak levéltári pecsétnyomói

[Magyar Országos Levéltár]

A Károlyi család levéltárának hagyatéki anyagából (pecsétnyomók) a nyomók és mellettük a pecsétnyomatok (ez utóbbi elkészítendő).

Kisebb tárgyak dobozokban:

a.)    3. doboz -  8 db pecsétnyomó, 1 db fém litográfia (feltehetően Károlyi Sándor?)

b.)    4. doboz - 10 db pecsétnyomó

c.)    5. doboz - 4 db pecsétnyomó és 1 db litográfia (feltehetően Károlyi Sándor?)

d.)    8. doboz - 4 db (érem, pecsétnyomó), 1 db Vörös Keresztes kitüntetés (felirata: 1864–1914)

15. sz. tárgy - 1 db fanyeles pecsétnyomó: Károlyi archívum

 

VIASZMÁSOLATOK a pecsétekről

 

A Károlyi József által alapított, nagyhírű Károlyi-könyvtár két kötete Károlyi István és Károlyi Sándor ex libriseivel [Károlyi László gróf tulajdona]

 

I.Ferenc József császár és király hitbizomány alapító oklevele Károlyi Sándor és Károlyi Ede grófok részére. Károlyi Sándor példánya. Bécs, 1878 [Magyar Országos Levéltár] M.O.L. P. 395. Károlyi-család hitbizományi iratai. Ladula VIII. No. 10.

Hitbizományi alapítólevél Károlyi Sándor részére

Hártya, függőpecsét fémdobozban.

 

MMM. X. Aprónyomtatványgyűjtemény

Képeslapok a különböző birtoktestek helységeiről.

[Tájékoztatásul:

Radványi uradalom:

Radvány (Füzérradvány-Abaúj-Torna vm.), Filkeháza (Abaúj-Torna vm.), Pálháza (Abaúj-Torna vm.),  Füzér (Abaúj-Torna vm.),  Vitány (Zemplén vm.), Hollóháza (Abaúj-Torna vm.), Tapolcsány (Sáros vm.), Tarcal (Zemplén vm.),

Csongrádi uradalom:

Szegvár (Csongrád vm.)

Szentes (Csongrád vm.) X. 5034. 1915-ből származó képeslap,

Orosháza (Békés vm.) X. 5226. 1917-ből szárm.,

Csongrád (Csongrád vm.), Hódmezővásárhely (Csongrád vm.)

Fóti uradalom:

Palota (Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Káposztásmegyer (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),

Csomád (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) X. 4510. 1921-ből származó képeslap,

Kóka (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),

Mezőteremi ispánság:

Mezőterem (Szatmár vm., Nagykárolyi járás)

 

Királydaróc (Szatmár vm., Erdődi j.), Kéc (Bihar vm.,Margittai j.), Olcsvaapáti (Szatmár vm., Mátészalkai j.)]

 

2. tárló (álló vitrin)

Petőfi Irodalmi Múzeum

2002. 6.  Bőrtarsoly (lószerszám része?) hímzett (általam ismeretlen) címerrel, 18. sz.  29 x 35 cm Kissé poros, kopott.

2002. 9. 1-2.  Pénztárkulcs tokban (vas, bőr, selyem, bársony, réz), 18. sz. 1.) 10 cm 2.) 14 x 7 cm, Kissé poros, kopott

2002. 19.  Pénzmérleg, dobozban lévő súlysorozattal .28,5 x 20 Poros, kopott

 

Fóti templom tervei Ybltől Budapest Főváros Levéltára

XV. 17. f. 331. 4/18. - Fót, rk. plébániatemplom, 1845-1855. Keresztmetszet az oltár felől a karzat felé tekintve, akvarellel színezve, 63 x 79 cm

 

Eredeti tárgy:

Petőfi Irodalmi Múzeum

2002. 22. 1-2. Pallos, Maria Hilf feliratú karddal, tokban.1.) 88 x 10 cm 2.) 110 x 20 cm 

 

M.O.L. Károlyi Levéltár

Károlyi-család nemesi címerének megújítása, 1791. aug. 24. Vienna - kasírozott, festett selyem, kitöredezett néhány helyen, keretezett egyszerű fakerettel. poros, de nem tisztítható!!!! Mérete: kb. 74 x 87 cm

 

3. tárló

MNM Tört. Fényképtára Neg. sz.: 77 330 -

Károlyi Sándor gróf képviselő, közgazdász (1865-ös felv.)

 

Eredeti:

Károlyi Sándor gazdasági feljegyzései 1875–1899. M.O.L. P. 389. 4. csomó C.II.7.aa.

(Bőrkötéses könyvecske (Kb. 13x18 cm-becsukva)

 

Kimutatás a fóti kastély és a budapesti istállók ménesló állományáról, 1905

M.O.L. P. 389. 4. csomó C.II.7.z

 

Széll Kálmán levele Károlyi Sándorhoz, az Alsó Tisza-völgyi érdekeltség elnökéhez az árterületek kataszteri földadójával kapcsolatban, 1878. M.O.L. 3. csomó C. II. 7. q. 403–404. lap (3 oldal)

 

Szeged sz. kir. város közönségének köszönő irata a Tisza szabályozása ügyében Károlyi Sándor által tett intézkedésekért (Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó, 425–426. lap)

 

Károlyi Sándor dolgozószobája a fóti kastélyban

Kovalovszky M.-Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai, Bp., 1942. 18. oldal utáni kép

 

3. tabló

M.O.L. P. 1512. Károlyi család iratai 9. csomó 176. lap

Vagy Károlyi Edéné, Kornis Klára (Pesky Ede)

MTKCs. 7871. - Lemez sz.: 8630

 

Károlyi Sándor házasságlevele.

M.O.L. P.395. 1. f. II. csomó 84. lap

 

Szilágyi Mo. tört. 10. kötet 744. old utáni kép

Szónokok és államférfiak a Tisza-korszak alatt

 

Fotó: MNM. Tört. Fényképt.

Neg. sz.: 90 670 - Károlyi Sándor országgyűlési képviselő, 1880 körül  (Kozmata cs. kir. udvari fényk.)

 

Válogatás parlamenti beszédeiből

1881-84: a Temesbéga-völgyi vízszabályozási társulat ügyeinek állami kezelése, a Tisza-völgyet érdeklő egyéb intézkedések, Uzsora és káros hitelügyletek, Tisza-és mellékfolyói szabályozása

 

1884–1887: A Duna Dévény–Dunaradványi szakaszának szabályozása, Rába-szabályozás, Vízjog, Telekkönyvi betétek, Vámtarifa módosítása

 

1887–92: Árvizek 1888-ban, Vaskapu szabályozása, Kisdedóvás. Vasárnapi munkaszünet, Munkások segélyezése betegség esetében.

Főbb munkái:

Terménykivitelünk és a vízi utak. Bp. 1881.

Néhány szó a magyar munkáskérdésről. Bp., 1895. 24 lap.

Szervezkedés és szövetkezés. Bp., 1899. 36 lap.

A telepítés kérdéséhez, Bp., 1900

A falusi gazdaszövetségek hasznáról és szervezéséről (Magyar Gazdaszövetség kiadványai, LII. Bp. 1902. 5-10 lap),

Gróf Károlyi Sándor Göncön tartott beszéde (Stephaneum, 1904.)

Az agrárbankról (Szövetkezés, 1895. 1. sz.)

Marosvásárhelyen tartott beszéd (Szövetkezés, 1895, 10. sz.)

A gazdatársadalom szervezkedéséről (Szövetkezés, 1901. 12. sz.)

Elnöki beszéd az 1885. október 3-án tartott gazdasági kongresszuson (Pesti Napló,  1885. 272. sz.)

Gönci levél, 1901.

Terménykivitelünk és a vízi utak. NgSz. 5. évf. 1. füz., 1881. (MMM. Könyvtár B. 12.441)

Néhány szó a magyar munkáskérdésről. Bp., 1895. 24 lap. (MMM. Könyvtár: B. 1516)

 

4. tabló

Széchenyi Imre, gr.

MMgM. Neg. sz.: 207.526.

 

Baross Károly

MMgM. Neg. sz.: 207.525

 

Bernát István

MMgM. Neg. sz.: 207.532.

 

Gönci Gazdasági Kaszinó MMM. I. 2810. anyagból. Mezőhegyest látogató kisgazdák emlékalbuma (Gazdakörök csoportképei), 1898

 

A szövetkezeti mozgalom úttörői. (Balról jobbra: György Endre, Dr. Hajós József, Károlyi Sándor gróf, Bernát István) MMgM. Neg. sz.: 207.536

 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület jutalom érme: „Az érdem jutalmául” (bronz és ezüst) [Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára] Az OMGE érmei (színével bronz – visszájával az ezüst)

 

A Magyar Gazdaszövetség irodája MMgM. Neg. sz.: 207.537.

 

Károlyi Sándor nyilatkozata a „Hangya”, a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és értékesítő szövetkezete tagjai közé történő belépéséről, 1904 M.O.L. P.389. 3. csomó C. II. 7. q. 549-550. lap (3 oldal)

 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének Székháza, Bp., Alkotmány u. 29.

MMgM. Neg. sz.: 207.528.

 

Háziünnepség a szövetkezetek csarnoktermében

MMgM. Neg. sz.: 207.534.

 

ENTERIŐR

 

Eredeti (Károlyi) tárgyak:

Petőfi Irodalmi Múzeumból:

 

- Fali szekrényóra, 18. sz. Mérete: 34 x 39 x 15 cm - Nem működik, de ép.

 

2002. 14. Óra (intarziás, asztali), 18. sz.

Mérete: 26 x 27 x 11 cm - Nem működik, de ép.

 

2002. 13. Gyertyatartó, 19. sz. alpakka, „Levéltár” bevéséssel Mérete: 20 cm Jó. - az asztalra

 

Eredeti tárgyak:

Magyar Országos Levéltárból:

 

Padlóváza, kerámia, nagy méretű, lilás, sárgás, kékes virágfestményekkel - oroszlános fülekkel - Átm. Kb. 50 cm Magassága kb. 50 cm (benne zöld művirág helyezendő el)

 

Tál - előbbihez hasonló színezéssel - Átmérője kb. 60 cm - erősen sérült egyik oldalán . (Az asztalon, benne zöld művirág, hogy eltakarja a törést)

 

Lingl-szekrényke 1 db - 3 részes (Mérete kb. 150 x 120 x 50 cm)

 

Bőrüléses karosszék - 2 db (Mérete: 90 cm magas, 60 x 60 cm-es körtérfogat) - jó

 

Kandeláberes lámpa (1 db) - Földön helyezendő el valahol.

 

Stilizáció a

MMM gyűjteményeiből válogatva:

 

- Festmény az enteriőr mögött

- Asztal és terítője

- Paraván (rajta Károlyi birtokot ábrázoló színes fotó)

- Könyvek a polcon

- Óntálak a polcon

- Két gyertyatartó a szekrény tetején

- Két kitömött madár a szekrény tetején

- Szekrényóra alatti posztamens (letakarva)

- Trófeák a falon

 

 

4. tárló (álló vitrin)

Magyar Nemzeti Múzeum Éremgyűjteménye

Aranygyapjas rend lánc, kitűző, szalag

 

A francia államtól kapott La Croix de Commendeur de l'Ordre du Mérite Agricole, 1902 oklevél [Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó 261. lap]

 

MNM. TKCS- 125.126/1951.

Apponyi Albert (Franz Th. Würbel)

 

Darányi Ignác

MMgM. Neg. sz.: 216.805

 

5. tárló

MMM. Éremtár

61.273.1. - Jelvény - Országos Gazdagyűlés,  É.n.

55.74.1. - Jelvény - Gazdagyűlés, 1885.

61.269.1. - Jelvény - III. Országos Gazdakongresszus, 1895. máj.19-23.   Budapest, Budai Vigadóban.

59. 349.1. - Jelvény - Nemzetközi Mezőgazdasági Kongresszus, 1896.

65.1841.1. - Jelvény - Gazdatiszti Kongresszus, 1896.

59.342.1. - Jelvény - Agrárbál, 1901.

61.274.1. - Jelvény - VIII. Országos Gazdakongresszus, Pécs, 1907.

61. 277.1. - Jelvény - IX. Országos Gazdakongresszus, 1911.

 

Eredeti könyvek

1879-Székesfehérvári és az 1885-ös budapesti általános kiállítások irodalma

Saját könyvtár könyveiből:

- Hivatalos jelentés az 1885. évi bp-i általános kiállításról Kinyitva 36 x 25 cm bal oldalán plakát

- Az 1885. évi Orsz. Ált. Kiáll. Albuma 36 x 28 (fekvő) (műbőr kötéses album)

- Jelentés az 1879. évi székesfehérvári kiáll.-ról 35 x 24 (álló)

 

 

Talapzaton márványszobor

Károlyi Sándor mellszobra (Strobl Alajos, 1908.)

MMgM tulajdona

 

 

5. tabló

Az Országos Központi Hitelszövetkezet háza MMgM. Neg. sz.: 207.538. –

 

A Hazai Szövetkezetek Közp. Hitelintézete, mint Szöv. 1895. évi zárszámadása, Bp. Pátria, 1896. (Nyomt.) M.O.L. P. 389. 3. csomó 462-465. lap - 46 x 46

 

Kismányai Hitelszövetkezet (plexi tokban felerősítve) MMM. Éremtár 61. 1447.1. - Bélyegző -

 

MNM. Éremtár

83.565.1. Nyitramegyei Közp. Hitelszöv., mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 100 K., dr. Katona József tulajdona, 1899. dec.1. 35 x 25

84.132.1. Hitelszövetkezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 50 K, Gyergyótölgyes, 1908, 35 x 25, 42 x 26

83.645.1. Ipari hitelszövetkezet, mint sz Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 50 K, Makó, 1923, 25 x 40

82.221.1. Hitelszövetkezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 40 P, Karád, 1929 (Károlyi arcképpel) 35 x 21

61.165.1. Gazdák Bizt. Szöv., Bp., 20 K, Sármezey Árpád részére, 1900, 20 x 26 cm

83.12.3. A Gazdák Biztosító Szöv. Alapítványi Okirata, 200 P., OMGE tulajdona, 34 x 25 cm

 

Magyar Keresk. és Vendéglátóipari Múz.

88.34.1. lelt. sz. Üzletrész: Gazdák és Iparosok Ált. Hitelszövetkezete, 20 Ft, 1887 43 x 26 cm

 

A Vásárcsarnok Ellátók Szöv. alapszabály tervezete

M.O.L. P. 389. 3. csomó 555-564. lap - (Nyomt.) 15x22

 

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter levele Károlyi Sándorhoz a Vásárcsarnok Szövetkezettel kapcsolatban [Magyar Országos Levéltár] M.O.L. P. 389. 3. csomó 555-564. lap – FM

 

Szövetkezeti üzletrészjegyek

[Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára]

83.381.7. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Részjegy, 200 K, dr. Balog N. Imre részére, 1918, 36 x 26 cm

Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szöv. üzletrész 100 K, gr. Mailáth József részére, 1904, 42 x 26

81.46.1. Aratrum, Motor és Gőzeketulajdonosok Szöv., 2000 K, Mechwart Ernő, 1920

 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének hirdetése a Köztelek c.lapban

 

Embléma nagy méretű önállóan

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múz.

„Hangya” embléma, zománcozott vaslemez  109 x 80 cm  73.127.1.

 

6. tabló

MNM. Éremtára

83.45.1.Hangya (Közp.) 100 Koronás üzletrész, Bp. Gosztonyi Kálmán részére – 1901, 36 x 23

83.45.3. Hangya (Közp.) 1000 Koronás üzletrész, Bp. Nánassy Gyula részére – 1920, 36 x 23

83.45.6. Hangya (Közp.) 100 Pengős üzletrész, Bp.  gr. Károlyi Mihály részére – 1929, 36 x 23

83.45.8. Hangya (Közp.) 1000 Pengős üzletrész, Bp. gr. Mailáth Uzovics Mihály részére – 1928, 36 x 23

83.45.10  Hangya (Közp.) 1000 Pengős (?) üzletrész, Bp. az Orsz. ref. lelkészi és özvegy árva gyámintézet kebelében ellátott özvegyek és árvák alapja részére, 36 x 23

77.167.1 Hangya – Debrecen, Szabó János részére - 1919, 26 x 19

83.47.5. Hangya – Baja, Kis Mihály részére, -1918, 26 x 19

82.650.1. Erdélyrészi Hangya, Marosvásárhely – Magyar Országos Takarékpénztár, Bp. részére - 1943. kb. 36 x 23 (bef. méret)

83.47.1.  Hangya 2 Pengős üzletrész, Kisterenye, br. Solymossy Jenő részére - 1932 (Károlyi arcképpel), 40 x 26

83.47.2. Hangya 10 Pengős üzletrész, Kisterenye, br. Solymossy Jenő részére - 1932 (Károlyi arcképpel), 40 x 26

84.151.1. Hangya 4000 Pengős üzletrész, Zalaegerszeg, Makara Mária részére - 1923, 29 x 20

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Eredetiek)

Képeslap: Debreceni Hangya Szövetkezeti Bolt F 73.9.1.

Képeslap: Karcagi Hangya Szövetkezeti Bolt F 75.64

Képeslap: Dunavecsei Hangya Szövetkezeti Bolt F 4172

Képeslap: Péceli Hangya Szövetkezeti Bolt és egyéb fontosabb épületei. F 2786

Képeslap: Sződ Hangya Szövetkezeti Boltja és egyéb fontosabb épületei F 7851

Képeslap: Császár Hangya Szövetkezeti Boltja és egyéb fontosabb épületei F 3881

 

Képeslapok MMM. Aprónyomtatvány Gyűjt.

X. 4859. - Apc, 1937

X. 5115.Balatonkövesd, 1911

X. 5210. Ősagárd, 1936

X. 5068. Kál, 1915

 

6. tárló

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Érem, jelvény, stb.:

Országos Magyar Gazdasági Egyesület. „Az érdem jeléül” (Kiadva: 1935-ben) 80.10.1.

Szövetkezeti Munkáért, bronz, nagy 75.20.1.

Szövetkezeti Munkáért, bronz, kicsi 80.13.1.

2 db Hangya jelvény 75.81.1.

1 db üvegbetét, Központi Tejcsarnok Szövetkezet 74.251.1.

 

MNM Tört. fényképtára

Károlyi Sándor, a Hangya alapítója 1900 körül,

Neg. sz. : 90 820 - platinatípia

 

MNM. Éremtár

106/936-1. Hangya szövetkezeti munkáért, Készítette Berán Lajos, 1936 O 10 cm

59.94.1. Jelvény IV. Nemzetközi Tejtermelési Kongresszus, Budapest, 1909

 

MMgM. Kerámiagyűjtemény

MMM. 91.308.1-2. - Paprikás és sós bögre. - Dunaszentbenedek (Bács m.) - égetett gránit. A bögre alapszíne fehér, fölül bordós díszcsíkok között felirat: Kispesti Gránit Edény HANGYA HŰSÉG BÖGRE. A szavak között kis szívek láthatók. Középen gyári embléma: Szövetkezeti áru. (kör alakú, kék színű, közepén egy gyárkémény látszik).

96.5.93.1-2. - Pohár és pohárfedő. Égetett agyagból készült gyári keménycserép. Kívül-belül fehérmázas. Felirata kék színű: „Orsz. Magy. Tejszövetkezeti Központ m. sz.”

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Üvegpalack „Hangya” keserű 83.136.1. (21 cm, átm.11 cm ?)

Sósborszeszes üveg „Szövetkezeti Áru” emblémával 71.1395.1. 24 cm

„Hajnal” mézes üveg 78.165.1. (15 cm)

„Hajnal” likőrös üveg 80.70.1. (24,5 cm)

Karamellás doboz (fa, színes papírral burkolt) „Szövetkezeti Áru” emblémával. 2002.241.1. (23x15x11 cm)

Teásdoboz „Hangya” Szalon keverék (festett bádog) 2003.11.1. (10 x 7 x 6,5 cm)

„Hangya” paprikás (festett bádog) doboz 80.122.1.1.-1.2 (14cm, átm.:8 cm)

 

 

7. tabló

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Árjegyzék. Méztermelő és értékesítő „Hangya” Szövetkezet, 1942 K 98.218.1.

Vetőmag árjegyzék, 1940. évre    K 71.715.1.

A Hangya árjegyzékének képes melléklete – Mezőgazdasági vas- és gépáru (Nagyalakú, kék). K 71.715.1.

Hangya vas-, üveg-, porcelán áruk és mezőgazdasági gépek árjegyzéke, 1927 K 75.439.1.

Eredetiek

Számolócédula. „Tagja-e már a Hangyának?” K 73.357.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Sógor...ugye jó bor” K 80.107.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Ez hiányzott! – Szövetkezeti mustár” K 80.107.1. (!)(7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Kiváló minőség! Olcsó ár!” Legfinomabb terpentines cipőpaszta. K 72.621.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. Hangya meszelők, seprők, kefék”. K 80.293.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Új csizma? Dehogy! Szövetkezeti pasztától ragyog!” K 78.128.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Fonott kerti bútorok, kosarak”. K 80.89.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Öröm nézni. PULVO mindent tisztít!” K 80.107.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Hangya sósborszesz nélkülözhetetlen háziszer!” K 80.293.1. (7 x 13,5 cm)

Fotók

Jászi Hangya Bolt belseje F 71.139.1.

A rákosligeti Hangya Szövetkezet üzlethelyiségének belseje és igazgatósága F 73.156.

A rákospalotai Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.161.

A felcsúti Hangya üzlethelyisége. F 73.162.

A jászárokszállási Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.155.

A Kiskundorozsma-dudástemplomi Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.151.

A szentgotthárdi Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.157.

Piszke és vidéke Hangya Szövetlezet üzlethelyisége F 73.160.

Székesfehérvári Hangya Szövetkezet üzlethelyisége F 73.158.

Szolnoki Hangya Szövetkezet üzlethelyisége F 73.154.

Ráckevei Hangya Szövetkezeti Boltja F 73.159.

Magyaróvári Hangya Szövetkezeti Boltja F 73.32

Vásárosdombó és Vidéke Hangya Szövetkezete F 71.143.1

A lajosmizsei Hangya kirakata a „Magyar Héten”. F 8.120

Boldog község Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete Kb. 1930-as évek F 71.168.1.

Boldog község Szövetkezet bolt- és kocsmahelyisége (saját ház) F 74.97

 

MNM. Éremtár

88.3.1. Cegléd Felső-majori Tejszövetkezet, 10 P, Csala István részére, 1935, 25 x 17

61.120.1. Soproni Közp. Tejszövetkezet, 200 K, Herceg Esterházy Miklós tulajdona, 1914, 21 x 17

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Üzletrész: Ceglédi Tejszövetkezet, 10 K, 1908    23,5x15 cm, 96.57.1/14.

 

7. tárló

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 1 literes tejes üveg (fehér), 1904 (24 cm átm.9)

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (fehér), 1904 73.180.1. (18 cm, átm. 8.)

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (színtelen), 82.23.1. 19 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (színtelen), „teljes tej” porcelándugóval 92.86.1-2. 17 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,2 literes tejes üveg (színtelen, festett üveg), 1904 98.104.1.16 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,2 literes kávétejszínes üveg (színtelen, festett) 73.177.1. 14 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet joghurtos üveg (színtelen, festett) 98.108.1. 12 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 0,5 literes tejes üveg (színtelen) 82.3.1. 13 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 1 literes tejes üveg (színtelen) 82.24.1  24 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ kerámia joghurtos tégely 72.4.1. 9 cm,  9 cm átm. 9 cm

 

 

8. kisebb tárló

Magyar Közlekedési Múzeum:

Lóvontatású vasúti kocsik. 1:50 makett

 

Új Pest Rákospalotai lóvonatú vaspálya leltára: Járművek MOL. P. 389. 3. csomó C.II.7.t

Lóvasúti ügyek

 

Az újpest-rákospalotai lóvonatú vasút 1872. jún. 24-én kelt nyitási engedélye a Magy. Közl. és Közmunkaügyi Min.-tól. Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó C.II.7.t.

 

Az Újpest-rákospalotai Lóvonatú Vasút nyomvonalának tervrajza, 1872. M.O.L. P. 389.  3. csomó C.II.7.t.

 

 

8. tabló

Magyar Országos Levéltár

Kimutatás a néhai gr. Károlyi S.és  gr. Kornis Clarisse által Újpesten és Istvántelken létesített jótékony intézmények 1914-1915. évi működéséről. P. 380. 2. csomó C.I.4.b.

(Nyomt. – 13 old. + mell.)

 

Magyar Országos Levéltár

A csongrádi Clarisseum szervezete és tanterve

M.O.L. P. 380. 2. csomó, 5 Alapítványi ügyek C.I.4.c.

 

Budapest Főváros Levéltára

Clarisseum tervei, 1881-82 (Gyermekmenhely, Károlyi Sándor alapítása

XV. 17. f. 331. 26/8. – színes xerox

 

Budapest Főváros Levéltára

Újpest Szt. István téri Egek királynéja rk. templom, 1879 (Ybl Miklós tervvariánsa) XV. 17. f. 331. 27/14. – 42 x 36,5 (Homl.)

 

Magyar Országos Levéltár

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium levele Károlyi Sándor grófhoz az újpesti Egek királynéja templom ügyében, 1879  M.O.L. P. 389. 3. csomó - 373-374. lap

 

Képeslap (magántulajd. – kölcsön)

Újpesti Városháza épülete (képeslapon)

Műépítészek: Böhm Henrik és Hegedűs Ármin

 

Magyar Országos Levéltár

Gyűjtőív az Istvántelki Kertészképző számára (kőnyomatos fejléccel)

P. 380. 2. csomó C.I.4.b. 24 x 30

 

A Budapesti Első Gyermekmenhely Egyesület 50 éves működéséről, 1921 [Magyar Országos Levéltár]

 

A budapesti első gyermekmenhely egylet Rákos-palotai kertészképző int. szerv.szab. 1884. máj. (Kőnyomatos) P. 380. 2. csomó C.I.4.a. 20 x25

 

Tanterv a budapesti első Gyermekmenhely Egyesület Istvántelki Kertészképző Int. számára (Kéziratos, fóliáns méretű). [Magyar Országos Levéltár] P. 380. 2. csomó C.I.4.b.

 

Újpesti 1848-49-es honvédek segélyezése. „A múlt évben huszonnégyen voltunk, mostan csak tizenhároman vagyunk...” Hátoldalán Károlyi piros ceruzás írása: „annyit és oly módon, mint taval”, 1902. július 20. M.O.L. P. 389. 3. csomó C. II. 7. r.

 

Károlyi Sándor gróf gyászjelentése M.O.L. P. 395. 1. f. II. csomó 73. lap

 

Függetlenség, Arad (újság) – Károlyi Sándor hagyatéka, 1906 (1 hasábos újságkivágat) 12x28

P.389. 4. csomó C.II.7.dd.

 

Családi sírbolt szobra M.O.L. P. 1512. 9. csomó 143.lap

 

MMM. Éremtár

61.114.1. - Jelvény - Károlyi Sándor Szobor Bizottság

 

Emlékdombormű.

Neg. sz.: 207.537.

 

MMM. I.1628. - Károlyi emléktábla avatásán

Majláth gróf szónokol a Károlyi temetésen

 

Hangya (újság) Budapest, 1923. május 13-i száma. MOL. P.389. 4. csomó

C.II.7.dd. 24x34 cm

 

Kovalovszky R. – Solt A.: Károlyi Sándor életrajza 1940-es évek (fotókkal, csoportképekkel)

Kolosváry Lajosné: Károlyi Sándor gróf élete és munkája. Bp., 1906.

Schandl Károly: Károlyi Sándor gróf és a magyar föld. Bp., 1908.

Horváth János, csepregi: Gróf Károlyi Sándor és vezérkara, Bp., 1916.

 

 

Önállóan keretben

 

MMgM. I. 5085. - Gr. Károlyi Sándor portréja - Mérete: 25 x 34,5 cm Restaurált

 

 

 

Vissza a kezdőlapra