A kiállítás tárgyai, dokumentumai lelõhelyük feltüntetésével, a tematikai, kronológiai csoportosítás sorrendjében

 

1. tabló

 

Károlyi Sándor gróf (1831-1906), Barabás Miklós festménye [Magyar Országos Levéltár- M.O.L. P. 1512. 9. csomó 123. lap]

 

A nagykárolyi Károlyi család nemesi címere

[Magyar Országos Levéltár, Károlyi Levéltár]

 

Károlyi István gróf (1797-1881), az apa „életének alkonyán” [Magyar Országos Levéltár P.1512. 9. csomó 178. kép]

 

Az édesanya: Esterházy Franciska grófnõ (1810-1844) [Magyar Országos Levéltár - P. 1512. Károlyi család vegyes iratai  9. csomó 173. lap]

 

Keresztelõlevél másolata. Kiadva 1890-ben. [Magyar Országos Levéltár - P. 395. családtagokkal kapcsolatos iratok. 1. fiók. II. csomó - Károlyi István leszármazóinak anyakönyvi kivonatai, 1797-1936)1. f. II. csomó 85. lap]

 

Károlyi Sándor fiatalkori képe. Magaskerekû, könnyû kocsin hajt (Károlyi Sándor gigjén címû kép  Károlyi Mihály Önéletrajzában)

 

Fót látképe és részletei. Zombory Gusztáv litográfiája [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok lt.sz. 56.1009]

 

A fóti Károlyi-kastély (építõje: Heinrich Koch, 1832-36). Az Ybl Miklós által tervezett átépítés alaprajza [Budapest Fõváros Levéltára XV. 17. f. 331.10/4. Fót, Károlyi-kastély, 1845-49 (terv-változat) akvarellel színezett földszinti alaprajz]

 

A nagykárolyi Károlyi család leszármazása

Eredeti tárgy: M.O.L. Nagykárolyi gr. Károlyi család leszármazása - díszes fakerettel, papír, nyomtatott

 

 

2. tabló

 

Than Mórtól valamelyik színezett rajz:

- 1848-49-es Károlyi huszártisztek (Almássy Dénes) - 13/1929. rajz

- Almássy Dénes - csoportkép (48-as Károlyi huszártisztek) - 9/1947. rajz

 

Károlyi Ede gróf (1821-1879) [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok] P. 1512. 9. csomó 175. lap (35 x 25 cm)

vagy Károlyi Ede (Marastoni József, 1834-1895)MTKCs. 9874.

 

Károlyi Ede kardbojtja 1848/49-bõl. Díszes dobozban.

bojt: 45 cm; doboz: 10 x 15 x 3 cm Ép

Petõfi Irodalmi Múzeum 2002. 12. 1-2.

 

Károlyi Sándor 1890-ben kiállított igazolása az 1848-49. évi huszárszolgálatáról [Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. cs. 274. lap 1890. évi viaszpecsétes igazolvány Károlyi Sándornak az 1848-49-es szabadságharcban huszárkapitányként való szolgálatáról]

 

Le Play, Frédéric (1806-1882) eredetileg mérnöknek készült, de szociológusként mûködött.

Fõbb mûvei:

Les ouvriers européens (Az európai munkásság, 1855)

La réform sociale en France (A társadalom reformja, 1864)

L'organisation du travail (A munkásviszonyok reformja, 1870) A mû címlapja (Szabó Ervin Könyvtárból)

 

A „La Réform sociale” címû folyóirat alapítója

A folyóirat címlapja (Szabó Ervin Könyvtárból)

 

A példakép — Széchenyi István gróf (1791-1860), Barabás Miklós festménye [Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok]

 

 

1. tárló

A Károlyiak levéltári pecsétnyomói

[Magyar Országos Levéltár]

A Károlyi család levéltárának hagyatéki anyagából (pecsétnyomók) a nyomók és mellettük a pecsétnyomatok (ez utóbbi elkészítendõ).

Kisebb tárgyak dobozokban:

a.)    3. doboz -  8 db pecsétnyomó, 1 db fém litográfia (feltehetõen Károlyi Sándor?)

b.)    4. doboz - 10 db pecsétnyomó

c.)    5. doboz - 4 db pecsétnyomó és 1 db litográfia (feltehetõen Károlyi Sándor?)

d.)    8. doboz - 4 db (érem, pecsétnyomó), 1 db Vörös Keresztes kitüntetés (felirata: 1864-1914)

15. sz. tárgy - 1 db fanyeles pecsétnyomó: Károlyi archívum

 

VIASZMÁSOLATOK a pecsétekrõl

 

A Károlyi József által alapított, nagyhírû Károlyi-könyvtár két kötete Károlyi István és Károlyi Sándor ex libriseivel [Károlyi László gróf tulajdona]

 

I.Ferenc József császár és király hitbizomány alapító oklevele Károlyi Sándor és Károlyi Ede grófok részére. Károlyi Sándor példánya. Bécs, 1878 [Magyar Országos Levéltár] M.O.L. P. 395. Károlyi-család hitbizományi iratai. Ladula VIII. No. 10.

Hitbizományi alapítólevél Károlyi Sándor részére

Hártya, függõpecsét fémdobozban.

 

MMM. X. Aprónyomtatványgyûjtemény

Képeslapok a különbözõ birtoktestek helységeirõl.

[Tájékoztatásul:

Radványi uradalom:

Radvány (Füzérradvány-Abaúj-Torna vm.), Filkeháza (Abaúj-Torna vm.), Pálháza (Abaúj-Torna vm.),  Füzér (Abaúj-Torna vm.),  Vitány (Zemplén vm.), Hollóháza (Abaúj-Torna vm.), Tapolcsány (Sáros vm.), Tarcal (Zemplén vm.),

Csongrádi uradalom:

Szegvár (Csongrád vm.)

Szentes (Csongrád vm.) -X. 5034. 1915-bõl származó képeslap,

Orosháza (Békés vm.) – X. 5226. 1917-bõl szárm.,

Csongrád (Csongrád vm.), Hódmezõvásárhely (Csongrád vm.)

Fóti uradalom:

Palota (Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Káposztásmegyer (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),

Csomád (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) X. 4510. – 1921-bõl származó képeslap,

Kóka (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),

Mezõteremi ispánság:

Mezõterem (Szatmár vm., Nagykárolyi járás)

 

Királydaróc (Szatmár vm., Erdõdi j.), Kéc (Bihar vm.,Margittai j.), Olcsvaapáti (Szatmár vm., Mátészalkai j.)]

 

2. tárló (álló vitrin)

Petõfi Irodalmi Múzeum

2002. 6.  Bõrtarsoly (lószerszám része?) hímzett (általam ismeretlen) címerrel, 18. sz.  29 x 35 cm Kissé poros, kopott.

2002. 9. 1-2.  Pénztárkulcs tokban (vas, bõr, selyem, bársony, réz), 18. sz. 1.) 10 cm 2.) 14 x 7 cm, Kissé poros, kopott

2002. 19.  Pénzmérleg, dobozban lévõ súlysorozattal .28,5 x 20 Poros, kopott

 

Fóti templom tervei Ybltõl Budapest Fõváros Levéltára

XV. 17. f. 331. 4/18. - Fót, rk. plébániatemplom, 1845-1855. Keresztmetszet az oltár felõl a karzat felé tekintve, akvarellel színezve, 63 x 79 cm

 

Eredeti tárgy:

Petõfi Irodalmi Múzeum

2002. 22. 1-2. Pallos, Maria Hilf feliratú karddal, tokban.1.) 88 x 10 cm 2.) 110 x 20 cm 

 

M.O.L. Károlyi Levéltár

Károlyi-család nemesi címerének megújítása, 1791. aug. 24. Vienna - kasírozott, festett selyem, kitöredezett néhány helyen, keretezett egyszerû fakerettel. poros, de nem tisztítható!!!! Mérete: kb. 74 x 87 cm

 

3. tárló

MNM Tört. Fényképtára Neg. sz.: 77 330 -

Károlyi Sándor gróf képviselõ, közgazdász (1865-ös felv.)

 

Eredeti:

Károlyi Sándor gazdasági feljegyzései 1875-1899. M.O.L. P. 389. 4. csomó C.II.7.aa.

(Bõrkötéses könyvecske (Kb. 13x18 cm-becsukva)

 

Kimutatás a fóti kastély és a budapesti istállók ménes- lóállományáról, 1905

M.O.L. P. 389. 4. csomó C.II.7.z

 

Széll Kálmán levele Károlyi Sándorhoz, az „Alsó Tisza-völgyi érdekeltség” elnökéhez az árterületek kataszteri földadójával kapcsolatban, 1878. M.O.L. 3. csomó C. II. 7. q. 403-404. lap (3 oldal)

 

Szeged sz. kir. város közönségének köszönõ irata a Tisza szabályozása ügyében Károlyi Sándor által tett intézkedésekért (Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó, 425.426. lap)

 

Károlyi Sándor dolgozószobája a fóti kastélyban

Kovalovszky M.-Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai, Bp., 1942. 18. oldal utáni kép

 

3. tabló

M.O.L. P. 1512. Károlyi család iratai 9. csomó 176. lap

Vagy Károlyi Edéné, Kornis Klára (Pesky Ede)

MTKCs. 7871. - Lemez sz.: 8630

 

Károlyi Sándor házasságlevele.

M.O.L. P.395. 1. f. II. csomó 84. lap

 

Szilágyi Mo. tört. 10. kötet 744. old utáni kép

Szónokok és államférfiak a Tisza-korszak alatt

 

Fotó: MNM. Tört. Fényképt.

Neg. sz.: 90 670 - Károlyi Sándor országgyûlési képviselõ, 1880 körül  (Kozmata cs. kir. udvari fényk.)

 

Válogatás parlamenti beszédeibõl

1881-84: a Temesbéga-völgyi vízszabályozási társulat ügyeinek állami kezelése, a Tisza-völgyet érdeklõ egyéb intézkedések, Uzsora és káros hitelügyletek, Tisza-és mellékfolyói szabályozása

 

1884-1887: A Duna Dévény-Dunaradványi szakaszának szabályozása, Rába-szabályozás, Vízjog, Telekkönyvi betétek, Vámtarifa módosítása

 

1887-92: Árvizek 1888-ban, Vaskapu szabályozása, Kisdedóvás. Vasárnapi munkaszünet, Munkások segélyezése betegség esetében.

Fõbb munkái:

Terménykivitelünk és a vízi utak. NgSz. 1881.

Néhány szó a magyar munkáskérdésrõl. Bp., 1895. 24 lap.

Szervezkedés és szövetkezés. Bp., 1899. 36 lap.

A telepítés kérdéséhez, Bp., 1900

A falusi gazdaszövetségek hasznáról és szervezésérõl (Magyar Gazdaszövetség kiadványai, LII. Bp. 1902. 5-10 lap),

Gróf Károlyi Sándor Göncön tartott beszéde (Stephaneum, 1904.)

Az agrárbankról (Szövetkezés, 1895. 1. sz.)

Marosvásárhelyen tartott beszéd (Szövetkezés, 1895, 10. sz.)

A gazdatársadalom szervezkedésérõl (Szövetkezés, 1901. 12. sz.)

Elnöki beszéd az 1885. október 3-án tartott gazdasági kongresszuson (Pesti Napló,  1885. 272. sz.)

Gönci levél, 1901.

Terménykivitelünk és a vízi utak. NgSz. 5. évf. 1. füz., 1881. (MMM. Könyvtár B. 12.441)

Néhány szó a magyar munkáskérdésrõl. Bp., 1895. 24 lap. (MMM. Könyvtár: B. 1516)

 

4. tabló

Széchenyi Imre, gr.

MMgM. Neg. sz.: 207.526.

 

Baross Károly

MMgM. Neg. sz.: 207.525

 

Bernát István

MMgM. Neg. sz.: 207.532.

 

Gönci Gazdasági Kaszinó MMM. I. 2810. anyagból. Mezõhegyest látogató kisgazdák emlékalbuma (Gazdakörök csoportképei), 1898

 

A szövetkezeti mozgalom úttörõi. (Balról jobbra: György Endre, Dr. Hajós József, Károlyi Sándor gróf, Bernát István) MMgM. Neg. sz.: 207.536

 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület jutalom érme: „Az érdem jutalmául” (bronz és ezüst) [Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára] Az OMGE érmei (színével bronz – visszájával az ezüst)

 

A Magyar Gazdaszövetség irodája MMgM. Neg. sz.: 207.537.

 

Károlyi Sándor nyilatkozata a „Hangya”, a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és értékesítõ szövetkezete tagjai közé történõ belépésérõl, 1904 M.O.L. P.389. 3. csomó C. II. 7. q. 549-550. lap (3 oldal)

 

Magyar Mezõgazdák Szövetkezetének Székháza, Bp., Alkotmány u. 29.

MMgM. Neg. sz.: 207.528.

 

Háziünnepség a szövetkezetek csarnoktermében

MMgM. Neg. sz.: 207.534.

 

ENTERIÕR

 

Eredeti (Károlyi) tárgyak:

Petõfi Irodalmi Múzeumból:

 

- Fali szekrényóra, 18. sz. Mérete: 34 x 39 x 15 cm - Nem mûködik, de ép.

 

2002. 14. Óra (intarziás, asztali), 18. sz.

Mérete: 26 x 27 x 11 cm - Nem mûködik, de ép.

 

2002. 13. Gyertyatartó, 19. sz. alpakka, „Levéltár” bevéséssel Mérete: 20 cm Jó. - az asztalra

 

Eredeti tárgyak:

Magyar Országos Levéltárból:

 

Padlóváza, kerámia, nagy méretû, lilás, sárgás, kékes virágfestményekkel - oroszlános fülekkel - Átm. Kb. 50 cm Magassága kb. 50 cm (benne zöld mûvirág helyezendõ el)

 

Tál - elõbbihez hasonló színezéssel - Átmérõje kb. 60 cm - erõsen sérült egyik oldalán . (Az asztalon, benne zöld mûvirág, hogy eltakarja a törést)

 

Lingl-szekrényke 1 db - 3 részes (Mérete kb. 150 x 120 x 50 cm)

 

Bõr üléses karosszék - 2 db (Mérete: 90 cm magas, 60 x 60 cm-es körtérfogat) - jó

 

Kandeláberes lámpa (1 db) - Földön helyezendõ el valahol.

 

Stilizáció a

MMM gyûjteményeibõl válogatva:

 

- Festmény az enteriõr mögött

- Asztal és terítõje

- Paraván (rajta Károlyi birtokot ábrázoló színes fotó)

- Könyvek a polcon

- Óntálak a polcon

- Két gyertyatartó a szekrény tetején

- Két kitömött madár a szekrény tetején

- Szekrényóra alatti posztamens (letakarva)

- Trófeák a falon

 

 

4. tárló (álló vitrin)

Magyar Nemzeti Múzeum Éremgyûjteménye

Aranygyapjas rend lánc, kitûzõ, szalag

 

A francia államtól kapott „La Croix de Commendeur de l’Ordre du Mérite Agricole, 1902” oklevél [Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó 261. lap]

 

MNM. TKCS

Apponyi Albert (Würbel Ferenc) - 125,126/1951

 

Darányi Ignác

MMgM. Neg. sz.: 216.805

 

5. tárló

MMM. Éremtár

61.273.1. - Jelvény - Országos Gazdagyûlés,  É.n.

55.74.1. - Jelvény - Gazdagyûlés, 1885.

61.269.1. - Jelvény - III. Országos Gazdakongresszus, 1895. máj.19-23.   Budapest, Budai Vigadóban.

59. 349.1. - Jelvény - Nemzetközi Mezõgazdasági Kongresszus, 1896.

65.1841.1. - Jelvény - Gazdatiszti Kongresszus, 1896.

59.342.1. - Jelvény - Agrárbál, 1901.

61.274.1. - Jelvény - VIII. Országos Gazdakongresszus, Pécs, 1907.

61. 277.1. - Jelvény - IX. Országos Gazdakongresszus, 1911.

 

Eredeti könyvek

1879-Székesfehérvári és az 1885-ös budapesti általános kiállítások irodalma

Saját könyvtár könyveibõl:

- Hivatalos jelentés az 1885. évi bp-i általános kiállításról Kinyitva 36 x 25 cm bal oldalán plakát

- Az 1885. évi Orsz. Ált. Kiáll. Albuma 36 x 28 (fekvõ) (mûbõr kötéses album)

- Jelentés az 1879. évi székesfehérvári kiáll.-ról 35 x 24 (álló)

 

 

Talapzaton márványszobor

Károlyi Sándor mellszobra (Strobl Alajos, 1908.)

MMgM tulajdona

 

 

5. tabló

Az Országos Központi Hitelszövetkezet háza MMgM. Neg. sz.: 207.538. –

 

A Hazai Szövetkezetek Közp. Hitelintézete, mint Szöv. 1895. évi zárszámadása, Bp. Pátria, 1896. (Nyomt.) M.O.L. P. 389. 3. csomó 462-465. lap - 46 x 46

 

Kismányai Hitelszövetkezet (plexi tokban felerõsítve) MMM. Éremtár 61. 1447.1. - Bélyegzõ -

 

MNM. Éremtár

83.565.1. Nyitramegyei Közp. Hitelszöv., mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 100 K., dr. Katona József tulajdona, 1899. dec.1. 35 x 25

84.132.1. Hitelszövetkezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 50 K, Gyergyótölgyes, 1908, 35 x 25, 42 x 26

83.645.1. Ipari hitelszövetkezet, mint sz Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 50 K, Makó, 1923, 25 x 40

82.221.1. Hitelszövetkezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, 40 P, Karád, 1929 (Károlyi arcképpel) 35 x 21

61.165.1. Gazdák Bizt. Szöv., Bp., 20 K, Sármezey Árpád részére, 1900, 20 x 26 cm

83.12.3. A Gazdák Biztosító Szöv. Alapítványi Okirata, 200 P., OMGE tulajdona, 34 x 25 cm

 

Magyar Keresk. és Vendéglátóipari Múz.

88.34.1. lelt. sz. Üzletrész: Gazdák és Iparosok Ált. Hitelszövetkezete, 20 Ft, 1887 43 x 26 cm

 

A Vásárcsarnok Ellátók Szöv. alapszabály tervezete

M.O.L. P. 389. 3. csomó 555-564. lap - (Nyomt.) 15x22

 

Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter levele Károlyi Sándorhoz a Vásárcsarnok Szövetkezettel kapcsolatban [Magyar Országos Levéltár] M.O.L. P. 389. 3. csomó 555-564. lap – FM

 

Szövetkezeti üzletrészjegyek

[Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára]

83.381.7. Magyar Mezõgazdák Szövetkezete Részjegy, 200 K, dr. Balog N. Imre részére, 1918, 36 x 26 cm

Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szöv. üzletrész 100 K, gr. Mailáth József részére, 1904, 42 x 26

81.46.1. Aratrum, Motor és Gõzeketulajdonosok Szöv., 2000 K, Mechwart Ernõ, 1920

 

Magyar Mezõgazdák Szövetkezetének hirdetése a Köztelek c.lapban

 

Embléma nagy méretû önállóan

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múz.

„Hangya” embléma, zománcozott vaslemez  109 x 80 cm  73.127.1.

 

6. tabló

MNM. Éremtára

83.45.1.Hangya (Közp.) 100 Koronás üzletrész, Bp. Gosztonyi Kálmán részére – 1901, 36 x 23

83.45.3. Hangya (Közp.) 1000 Koronás üzletrész, Bp. Nánassy Gyula részére – 1920, 36 x 23

83.45.6. Hangya (Közp.) 100 Pengõs üzletrész, Bp.  gr. Károlyi Mihály részére – 1929, 36 x 23

83.45.8. Hangya (Közp.) 1000 Pengõs üzletrész, Bp. gr. Mailáth Uzovics Mihály részére – 1928, 36 x 23

83.45.10  Hangya (Közp.) 1000 Pengõs (?) üzletrész, Bp. az Orsz. ref. lelkészi és özvegy árva gyámintézet kebelében ellátott özvegyek és árvák alapja részére, 36 x 23

77.167.1 Hangya – Debrecen, Szabó János részére - 1919, 26 x 19

83.47.5. Hangya – Baja, Kis Mihály részére, -1918, 26 x 19

82.650.1. Erdélyrészi Hangya, Marosvásárhely – Magyar Országos Takarékpénztár, Bp. részére - 1943. kb. 36 x 23 (bef. méret)

83.47.1.  Hangya 2 Pengõs üzletrész, Kisterenye, br. Solymossy Jenõ részére - 1932 (Károlyi arcképpel), 40 x 26

83.47.2. Hangya 10 Pengõs üzletrész, Kisterenye, br. Solymossy Jenõ részére - 1932 (Károlyi arcképpel), 40 x 26

84.151.1. Hangya 4000 Pengõs üzletrész, Zalaegerszeg, Makara Mária részére - 1923, 29 x 20

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Eredetiek)

Képeslap: Debreceni Hangya Szövetkezeti Bolt F 73.9.1.

Képeslap: Karcagi Hangya Szövetkezeti Bolt F 75.64

Képeslap: Dunavecsei Hangya Szövetkezeti Bolt F 4172

Képeslap: Péceli Hangya Szövetkezeti Bolt és egyéb fontosabb épületei. F 2786

Képeslap: Szõd Hangya Szövetkezeti Boltja és egyéb fontosabb épületei F 7851

Képeslap: Császár Hangya Szövetkezeti Boltja és egyéb fontosabb épületei F 3881

 

Képeslapok MMM. Aprónyomtatvány Gyûjt.

X. 4859. - Apc, 1937

X. 5115.Balatonkövesd, 1911

X. 5210. Õsagárd, 1936

X. 5068. Kál, 1915

 

6. tárló

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Érem, jelvény, stb.:

Országos Magyar Gazdasági Egyesület. „Az érdem jeléül” (Kiadva: 1935-ben) 80.10.1.

Szövetkezeti Munkáért, bronz, nagy 75.20.1.

Szövetkezeti Munkáért, bronz, kicsi 80.13.1.

2 db Hangya jelvény 75.81.1.

1 db üvegbetét, Központi Tejcsarnok Szövetkezet 74.251.1.

 

MNM Tört. fényképtára

Károlyi Sándor, a Hangya alapítója 1900 körül,

Neg. sz. : 90 820 - platinatípia

 

MNM. Éremtár

106/936-1. Hangya szövetkezeti munkáért, Készítette Berán Lajos, 1936 O 10 cm

59.94.1. Jelvény IV. Nemzetközi Tejtermelési Kongresszus, Budapest, 1909

 

MMgM. Kerámiagyûjtemény

MMM. 91.308.1-2. - Paprikás és sós bögre. - Dunaszentbenedek (Bács m.) - égetett gránit. A bögre alapszíne fehér, fölül bordós díszcsíkok között felirat: Kispesti Gránit Edény HANGYA HÛSÉG BÖGRE. A szavak között kis szívek láthatók. Középen gyári embléma: Szövetkezeti áru. (kör alakú, kék színû, közepén egy gyárkémény látszik).

96.5.93.1-2. - Pohár és pohárfedõ. Égetett agyagból készült gyári keménycserép. Kívül-belül fehérmázas. Felirata kék színû: „Orsz. Magy. Tejszövetkezeti Központ m. sz.”

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Üvegpalack „Hangya” keserû 83.136.1. (21 cm, átm.11 cm ?)

Sósborszeszes üveg „Szövetkezeti Áru” emblémával 71.1395.1. 24 cm

„Hajnal” mézes üveg 78.165.1. (15 cm)

„Hajnal” likõrös üveg 80.70.1. (24,5 cm)

Karamellás doboz (fa, színes papírral burkolt) „Szövetkezeti Áru” emblémával. 2002.241.1. (23x15x11 cm)

Teásdoboz „Hangya” Szalon keverék (festett bádog) 2003.11.1. (10 x 7 x 6,5 cm)

„Hangya” paprikás (festett bádog) doboz 80.122.1.1.-1.2 (14cm, átm.:8 cm)

 

 

7. tabló

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Árjegyzék. Méztermelõ és értékesítõ „Hangya” Szövetkezet, 1942 K 98.218.1.

Vetõmag árjegyzék, 1940. évre    K 71.715.1.

A Hangya árjegyzékének képes melléklete – Mezõgazdasági vas- és gépáru (Nagyalakú, kék). K 71.715.1.

Hangya vas-, üveg-, porcelán áruk és mezõgazdasági gépek árjegyzéke, 1927 K 75.439.1.

Eredetiek

Számolócédula. „Tagja-e már a Hangyának?” K 73.357.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Sógor...ugye jó bor” K 80.107.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Ez hiányzott! – Szövetkezeti mustár” K 80.107.1. (!)(7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Kiváló minõség! Olcsó ár!” Legfinomabb terpentines cipõpaszta. K 72.621.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. Hangya meszelõk, seprõk, kefék”. K 80.293.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Új csizma? Dehogy! Szövetkezeti pasztától ragyog!” K 78.128.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Fonott kerti bútorok, kosarak”. K 80.89.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Öröm nézni. PULVO mindent tisztít!” K 80.107.1. (7 x 13,5 cm)

Számolócédula. „Hangya sósborszesz nélkülözhetetlen háziszer!” K 80.293.1. (7 x 13,5 cm)

Fotók

Jászi Hangya Bolt belseje F 71.139.1.

A rákosligeti Hangya Szövetkezet üzlethelyiségének belseje és igazgatósága F 73.156.

A rákospalotai Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.161.

A felcsúti Hangya üzlethelyisége. F 73.162.

A jászárokszállási Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.155.

A Kiskundorozsma-dudástemplomi Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.151.

A szentgotthárdi Hangya Szövetkezet üzlethelyisége. F 73.157.

Piszke és vidéke Hangya Szövetlezet üzlethelyisége F 73.160.

Székesfehérvári Hangya Szövetkezet üzlethelyisége F 73.158.

Szolnoki Hangya Szövetkezet üzlethelyisége F 73.154.

Ráckevei Hangya Szövetkezeti Boltja F 73.159.

Magyaróvári Hangya Szövetkezeti Boltja F 73.32

Vásárosdombó és Vidéke Hangya Szövetkezete F 71.143.1

A lajosmizsei Hangya kirakata a „Magyar Héten”. F 8.120

Boldog község Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezete Kb. 1930-as évek F 71.168.1.

Boldog község Szövetkezet bolt- és kocsmahelyisége (saját ház) F 74.97

 

MNM. Éremtár

88.3.1. Cegléd Felsõ-majori Tejszövetkezet, 10 P, Csala István részére, 1935, 25 x 17

61.120.1. Soproni Közp. Tejszövetkezet, 200 K, Herceg Esterházy Miklós tulajdona, 1914, 21 x 17

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Üzletrész: Ceglédi Tejszövetkezet, 10 K, 1908    23,5x15 cm, 96.57.1/14.

 

7. tárló

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 1 literes tejes üveg (fehér), 1904 (24 cm átm.9)

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (fehér), 1904 73.180.1. (18 cm, átm. 8.)

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (színtelen), 82.23.1. 19 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,5 literes tejes üveg (színtelen), „teljes tej” porcelándugóval 92.86.1-2. 17 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,2 literes tejes üveg (színtelen, festett üveg), 1904 98.104.1.16 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet 0,2 literes kávétejszínes üveg (színtelen, festett) 73.177.1. 14 cm

Budapesti Tejcsarnok Szövetkezet joghurtos üveg (színtelen, festett) 98.108.1. 12 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 0,5 literes tejes üveg (színtelen) 82.3.1. 13 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ 1 literes tejes üveg (színtelen) 82.24.1  24 cm

Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ kerámia joghurtos tégely 72.4.1. 9 cm,  9 cm átm. 9 cm

 

 

8. kisebb tárló

Magyar Közlekedési Múzeum:

Lóvontatású vasúti kocsik. 1:50 makett

 

Új Pest Rákospalotai lóvonatú vaspálya leltára: Jármûvek MOL. P. 389. 3. csomó C.II.7.t

Lóvasúti ügyek

 

Az újpest-rákospalotai lóvonatú vasút 1872. jún. 24-én kelt nyitási engedélye a Magy. Közl. és Közmunkaügyi Min.-tól. Magyar Országos Levéltár P. 389. 3. csomó C.II.7.t.

 

Az Újpest-rákospalotai Lóvonatú Vasút nyomvonalának tervrajza, 1872. M.O.L. P. 389.  3. csomó C.II.7.t.

 

 

8. tabló

Magyar Országos Levéltár

Kimutatás a néhai gr. Károlyi S.és  gr. Kornis Clarisse által Újpesten és Istvántelken létesített jótékony intézmények 1914-1915. évi mûködésérõl. P. 380. 2. csomó C.I.4.b.

(Nyomt. – 13 old. + mell.)

 

Magyar Országos Levéltár

A csongrádi Clarisseum szervezete és tanterve

M.O.L. P. 380. 2. csomó, 5 Alapítványi ügyek C.I.4.c.

 

Budapest Fõváros Levéltára

Clarisseum tervei, 1881-82 (Gyermekmenhely, Károlyi Sándor alapítása

XV. 17. f. 331. 26/8. – színes xerox

 

Budapest Fõváros Levéltára

Újpest Szt. István téri Egek királynéja rk. templom, 1879 (Ybl Miklós tervvariánsa) XV. 17. f. 331. 27/14. – 42 x 36,5 (Homl.)

 

Magyar Országos Levéltár

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium levele Károlyi Sándor grófhoz az újpesti Egek királynéja templom ügyében, 1879  M.O.L. P. 389. 3. csomó - 373-374. lap

 

Képeslap (magántulajd. – kölcsön)

Újpesti Városháza épülete (képeslapon)

Mûépítészek: Böhm Henrik és Hegedûs Ármin

 

Magyar Országos Levéltár

Gyûjtõív az Istvántelki Kertészképzõ számára (kõnyomatos fejléccel)

P. 380. 2. csomó C.I.4.b. 24 x 30

 

A Budapesti Elsõ Gyermekmenhely Egyesület 50 éves mûködésérõl, 1921 [Magyar Országos Levéltár]

 

A budapesti elsõ gyermekmenhely egylet Rákos-palotai kertészképzõ int. szerv.szab. 1884. máj. (Kõnyomatos) P. 380. 2. csomó C.I.4.a. 20 x25

 

Tanterv a budapesti elsõ Gyermekmenhely Egyesület Istvántelki Kertészképzõ Int. számára (Kéziratos, fóliáns méretû). [Magyar Országos Levéltár] P. 380. 2. csomó C.I.4.b.

 

Újpesti 1848-49-es honvédek segélyezése. „A múlt évben huszonnégyen voltunk, mostan csak tizenhároman vagyunk...” Hátoldalán Károlyi piros ceruzás írása: „annyit és oly módon, mint taval”, 1902. július 20. M.O.L. P. 389. 3. csomó C. II. 7. r.

 

Károlyi Sándor gróf gyászjelentése M.O.L. P. 395. 1. f. II. csomó 73. lap

 

Függetlenség, Arad (újság) – Károlyi Sándor hagyatéka, 1906 (1 hasábos újságkivágat) 12x28

P.389. 4. csomó C.II.7.dd.

 

Családi sírbolt szobra M.O.L. P. 1512. 9. csomó 143.lap

 

MMM. Éremtár

61.114.1. - Jelvény - Károlyi Sándor Szobor Bizottság

 

Emlékdombormû.

Neg. sz.: 207.537.

 

MMM. I.1628. - Károlyi emléktábla avatásán

Majláth gróf szónokol a Károlyi temetésen

 

Hangya (újság) Budapest, 1923. május 13-i száma. MOL. P.389. 4. csomó

C.II.7.dd. 24x34 cm

 

Kovalovszky R. – Solt A.: Károlyi Sándor életrajza 1940-es évek (fotókkal, csoportképekkel)

Kolosváry Lajosné: Károlyi Sándor gróf élete és munkája. Bp., 1906.

Schandl Károly: Károlyi Sándor gróf és a magyar föld. Bp., 1908.

Horváth János, csepregi: Gróf Károlyi Sándor és vezérkara, Bp., 1916.

 

 

Önállóan keretben

 

MMgM. I. 5085. - Gr. Károlyi Sándor portréja - Mérete: 25 x 34,5 cm Restaurált

 

 

 

Vissza a kezdõlapra