KiadványokAblonczy Balázs: Vázlat a magyar konzervativizmusról.Confessio, 2005/4.

Anka László: A magyar agráriusok és eszméik (In:Valóság, 2005. 48. (Online forrás: Arcanum)

Anka László: Károlyi Sándor, az agráriusok vezére (In:Valóság, 2006. 49. évf. 11. sz.) 23–48. p. (Online forrás: Arcanum)

Csík Tibor: A mezőgazdasági érdekképviselet és Károlyi Sándor. (In: Pajkossy Gábor (szerk.): Politika, eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Budapest, 2000, ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. 147–165.)

Csík Tibor: Károlyi Sándor. In: Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Budapest, 2005, HVG–KFKI. 110–131.

Csík Tibor: Wilhelm Raiffeisen (In: Valóság. 2001.10. 63–68.p.)

Fehér György: Adalékok az agráriusok 1904 és 1906 közötti politikai elképzeléséhez. Darányi Ignác és gróf Károlyi Sándor levelezése. (In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Budapest, 2000. Főszerkesztő: Gergely Jenő. 121–136.)

Für Lajos:Károlyi Sándor (1831–1906)

Glatz Ferenc:Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. In: História, 2000/3. szám
Bővítve:http://www.glatzferenc.hu/upload/file/Kotetek/4K-24.pdf

Horváth János, csepregi: Gróf Károlyi Sándor és vezérkara, Bp., 1916.

Károlyi családtörténeti oldalak a Radixfórumon

Kolosváry Lajosné: Károlyi Sándor gróf élete és munkája. Bp., 1906.Kovalovszky Miklós – Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai, Bp., 1942. (fotókkal, csoportképekkel).

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor, Bp. 1988. Gondolat K. /Magyar História/, 233 p.

Schandl Károly:Károlyi Sándor gróf és a magyar föld. (Károlyi Sándor képével). Bp., 1908. Magyar Gazdaszövetség (Stephaneum ny.). 71 p.

Simon György: Rákospalota (benne a Károlyi Sándor és felesége által alapított intézményekről). A link nem él: www.simongyorgy.extra.hu/images/palota.htm

Simon Sándor: A szövetkezeti törekvések múltja és jelene. In: Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. V. évf. 1999. 1(15.) szám.

Sz.n.: Az újpesti villamosvonalakról a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Fórumán. 120 éve járnak villamosok Budapesten

Újpesti lóvasút. Wikipedia cikk.

Sz.n.: A szövetkezeti társulási forma elméleti alapjai. A Minisztereln. Hivatal anyaga.

Károlyi Sándor, akadémikus. Wikipedia cikk.

Kalendárium - Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd: Kalendárium, 2006. április 24.

Vissza a kezdőlapra