Kiadványok

 

 

Ablonczy Balázs: Vázlat a magyar konzervativizmusról

http://www.reformatus.hu/confessio/2005_4/tema_2.htm

 

Anka László: A magyar agráriusok és eszméik (In.:Valóság, 2005. 48. évf. 5. sz.)

http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=573&lap=0

 

Anka László: Károlyi Sándor, az agráriusok vezére (In.:Valóság, 2006. 49. évf. 11. sz.) 23-48. p.

 

Csík Tibor: A mezõgazdasági érdekképviselet és Károlyi Sándor. (In: Pajkossy Gábor (szerk.): Politika, eszmék, mûvelõdés a XIX. századi Magyarországon. Budapest, 2000, ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. 147-165.)

 

Csík Tibor: Károlyi Sándor. In: Sebõk Marcell (szerk.): Sokszínû kapitalizmus. Budapest, 2005, HVG-KFKI. 110-131.

 

Csík Tibor: Wilhelm Raiffeisen (In: Valóság. 2001.10. 63-68.p.)

 

Fehér György: Adalékok az agráriusok 1904 és 1906 közötti politikai elképzeléséhez. Darányi Ignác és gróf Károlyi Sándor levelezése. (In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Budapest, 2000. Fõszerkesztõ: Gergely Jenõ. 121-136.)

 

Für Lajos: Károlyi Sándor (1831-1906)

http://mek.oszk.hu/00000/00058/html/karolyis.htm

 

Glatz Ferenc: Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón

http://www.historia.hu/archivum/2000/0003glatzfer.htm

Bõvítve:

http://www.glatzferenc.hu/upload/file/Kotetek/4K-24.pdf   

 

Horváth János, csepregi: Gróf Károlyi Sándor és vezérkara, Bp., 1916.

 

Károlyi családtörténeti oldalak a Radixfórumon: http://www.radixforum.com/surnames/karolyi/index.html

 

Kolosváry Lajosné: Károlyi Sándor gróf élete és munkája. Bp., 1906.

 

Kovalovszky Miklós - Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai, Bp., 1942. (fotókkal, csoportképekkel).

 

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor, Bp. 1988. Gondolat K. /Magyar História/, 233 p.

 

Schandl Károly: Károlyi Sándor gróf és a magyar föld. (Károlyi Sándor képével). Bp., 1908. Magyar Gazdaszövetség (Stephaneum ny.). 71 p.

 

Simon György: Rákospalota (benne a Károlyi Sándor és felesége által alapított intézményekrõl).

www.simongyorgy.extra.hu/images/palota.htm

 

Simon Sándor: A szövetkezeti törekvések múltja és jelene

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m990120.htm

 

Sz.n.: Az újpesti villamosvonalakról a Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület Fórumán:

http://www.veke.hu/index.php?fc=forum&tn=x0349&l=31942

 

Sz.n.: A szövetkezeti társulási forma elméleti alapjai

http://www.meh.hu/misc/letoltheto/szov_tars_elm_alapok.doc
A Minisztereln. Hiv. anyaga

Sz. n.: Károlyi Sándor, akadémikus

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_S%C3%A1ndor_(akad%C3%A9mikus)

 

Kalendárium, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd

http://www.csukalib.hu/kalendarium.php?29

 

 

 

Vissza a kezdõlapra